Om Australsk Labradoodle

Wally Conran var leder for oppdrett hos Royal Guide Dog Association of Australia. Tidlig på 80`tallet fikk han en henvendelse fra en synshemmet dame på Hawaii om det var mulig å skaffe en førerhund som var mulig å tolerere for hennes hundeallergiske mann.

 

I første omgang tenkte han at dette var en lett oppgave – en Standard Puddel. Men etter 2 år og 33 forsøk hadde han enda ikke klart å finne en egnet kandidat.

Det var da han besluttet å krysse en Standard Puddel med den labradoren som organisasjonen hadde desidert best resultater med. Parringen resulterte i kun tre valper, og tre spyttprøver ble sendt til Hawaii. Av disse tre, var det en prøve som ikke ga utslag på allergi. Denne hunden ble senere kalt Sultan ble etter hvert sendt til Hawaii og fungerte som førerhund for denne kvinnen i mange år med godt resultat.

 

Nyheten om Labradoodlen som allergivennlig førerhund spredte seg raskt, og mange henvendte seg etter hvert med ønske om å få en slik hund.

Neste parring endte i et kull med 10 valper, der kun 3 viste seg å være allergivennlig. Conran begynte å tvile på om dette prosjektet var mulig å gjennomføre.

 

I mellomtiden hadde flere bakgårdsoppdrettere fattet interesse og begynte å krysse mange ulike raser med puddel for å tjene raske penger. Ingen ting kunne stoppe Doodle-feberen og nye «raser» poppet opp som paddehatter. Bekymring var at disse oppdretterne unnlot å helseteste og kvalitetssikre sine avlshunder, men brukte stor sett det de fikk tak i for å tilfredsstille en stadig voksende etterspørsel etter «doodler» - på bekostning av valpene og deres nye eiere.

 

I dag er Wally Conran anerkjent som skaperen av Labradoodlen. Suksess historien begynte imidlertid seinere da entusiastiske australske oppdrettere bestemte seg for å videreutvikle labradoodlen gjennom å introdusere ytterligere raser i mixen, nemlig Irish Waterspaniel, Curly coated retriever Soft Coated Wheaton Terier, og sist, men ikke minst Engelsk og Amerikansk Cocker Spaniel i tillegg til puddel og labrador.

 

En Australsk Labradoodle er ikke en Labradoodle fra Australia, derimot er dette en hund som skal består av en mix av puddel, labrador og én av de over nevnte rasene.

For å få godkjent en ny rase er det viktig at det inngår minst tre raser i mixen. Hver rase skal tilføre noe positivt til rasen, enten eksteriørmessig eller gemytt.

For å kunne kalle en Australsk Labradoodle for en multigenerasjons ASD, eller en renraset Australsk Labradoodle skal denne være Australsk Labradoodle i minst 4 generasjoner.

 

En førstegenerasjons Australsk Labradoodle har betegnelsen ALF1, andregenerasjons ALF2 osv.

Den mest vanlige infusjonen er Amerikansk eller Engelsk Cockerspaniel, og mine førstegenerasjons Australske labradoodler er alle en mix mellom Puddel, Labrador og Cocker Spaniel.

Cocker Spaniel er med på å gi kraftigere hoder, bredere snuter og kraftigere kropp i hundene. Samtidig beholder de viktige retrieveregenskaper som har stor betydning for lærevilligheten på hunden.

Oppdrettere av Australske Labradoodler følger et strengt sett med etiske regler. Alle valper blir solgt med avlssperre eller sterilisert, og for å få kjøpe avlsrettigheter på en Australsk Labradoodle må man som oppdretter godta strenge etiske retningslinjer. Alle hunder brukt i avl blir helsetestet og gemytt blir nøye vurdert før de kan avles på.

Du kan lese mer om rasestandarden ved å følge denne lenken.

 

Et viktig kriterium for å få lov til å drive oppdrett av Australsk Labradoodle er at alle valpekjøpere skal vurderes nøye og at oppdretter skal ta ansvar dersom en senere omplassering blir nødvendig. Alle valper blir solgt med en 2 års helsegaranti. Det betyr at arvelige sykdommer som har gitt symptomer på hunden før fylte 2 år, kan utløse garantien og oppdretter vil bekoste behandling opp til kjøpesum.